Chúng con là anh chị em Dòng Thánh Giá với linh đạo là Sứ vụ các Thánh Thiên Thần muốn góp phần dựng xây nước Chúa ở khắp mọi nơi Chúa muốn qua việc thờ phượng Thánh Thể Chúa Giêsu hằng ngày, chiêm niệm Lời Chúa, đền tội hy sinh cho các linh mục và làm việc tông đồ truyền giáo.

blog-thumb

Linh đạo bắt nguồn từ các Thiên Thần

Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần (viết theo tiếng La tinh là: The Opus Angelorum (OA) – tiếng Anh là: Work of the Holy Angels) là một Cộng Đoàn tất cả những ai sống theo linh đạo thờ phượng, chiêm niệm, đền tội và truyền giáo được Giáo Hội cổ võ nhằm giúp các tín hữu nên thánh thiện hơn và nuôi dưỡng tình bạn sâu đậm cá nhân với Thiên Thần Bản Mệnh của mình nhằm phụng sự Chúa và ơn cứu độ nhân loại.

Cộng Đoàn rộng lớn này bao gồm các linh mục, tu sĩ dòng Thánh Giá và giáo dân đã gia nhập, được Giáo Hội chuẩn phê và cho phép truyền bá linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần trên toàn thế giới. Với sự trợ giúp thiêng liêng của các Thiên Thần, linh đạo đã và đang lan toả mạnh mẽ trong các thành phần Hội Thánh, vì chưng, linh đạo này làm nổi bật vai trò của các Thiên Thần trong đời sống thường ngày với hết mọi người: “Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?” (Dt 1:14).

Mối dây liên kết thâm tình với các Thiên Thần sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiên Chúa và để yêu mến Thiên Chúa sâu đậm hơn, đồng thời các Thiên Thần tăng cường sức mạnh cho chúng ta qua đức tin và lòng trung thành với Thiên Chúa và với Hội Thánh. Noi gương các Thiên Thần, chúng ta tiếp tục cộng tác với họ để xây dựng Nước Chúa vững mạnh và phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Nhiệm vụ

Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần (The Opus Angelorum: OA) được thành lập để phục vụ Thiên Chúa với sự giúp đỡ của các Thiên Thần, bên cạnh đó, mục tiêu của linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần giúp canh tân đời sống tinh thần trong Hội Thánh qua sự hướng dẫn của các Thiên Thần thể hiện qua bốn chiều kích sau: chầu Mình Thánh Chúa, Chiêm niệm Lời Chúa, Làm việc đền tội và truyền giáo.

Các thành viên OA dành thời gian để chầu Mình Thánh Chúa và Chiêm niệm Lời Chúa với các Thiên Thần.

Các thành viên OA dành thời gian cho sứ mạng cổ võ giới trẻ hiểu biết và yêu mến Thiên Thần Bản Mệnh của họ trong OA.

 

Bất cứ ai muốn biết thêm về dòng Thánh giá, mọi chi tiết xin liên lạc theo địa chỉ sau:

RAPHAEL’S PRIORY, MALIMANGA, 2212 CANDELARIA, ZAMBALES

PHONE: (0063) 0927 966 9334/ (0063) 0929 346 3773

E-MAIL: candelaria_orc@hotmail.com

WEB:

www.cruzios.org

www.opusangelorum.org

www.oa-asia.org