Welcome to the Work of the Holy Angels

Ang OA ay isa ng publikong samahan ng Simbahang Katolika, na legal na kinikilala ayon sa batas ng Simbahan 313 at nagpapalaganap sa ngalan ng Simbahan ang doktrina at debosyon sa mga Banal na Anghel.

Know us more

Katangian

Ang katangian at layunin ng Gawa ng mga Banal na Anghel ay batay sa malapit na pakikipagtulungan sa mga Banal na Anghel kaisa ng DIYOS at ang sangkatauhang tinubos na nagsusumikap para sa DIYOS na may layunin at hangarin ng ...

Know us more

Layunin

Ang OA ay nakatalaga lalo na upang maging isang tulong sa mga pari at sa gayong paraan ay maging isang tulong sa banal na Simbahan...

Know us more
banner-feature

Ang Kasaysayan ng Opus Angelorum

Ang eklesiyastikong samahan ng Opus Angelorum (OA) ay nagsimula sa Innsbruck (Tyrol, Austria) sa taong 1949 na may hangaring mapalalim ang kaalaman at debosyon sa mga banal na Anghel at sa pamamagitan ng mas malapit na pakikipag-isa sa kanila sa buhay at misyon ng Simbahan ay makatulong sa mas higit na karangalan ng DIYOS at sa mas mabisang pagtatalaga para sa pagpapabanal at kaligtasan ng mga tao.

Ang instrumento para sa pagsisimula ng samahang ito ay si Mrs. Gabriele Bitterlich, isang simpleng ina ng isang pamilya sa Innsbruck, na sa utos ng kaniyang kumpesor ay nagsimula sa taong 1949 upang isulat ang kaniyang mga karanasang espiritwal. Sa katotohanan, mula pa pagkabata, nabuhay na siya nang malapit sa kaniyang banal na Anghel na Tagatanod na ginabayan siya palagi upang mapalalim ang kaniyang buhay-espiritwal, dahil dito ay humantong siya sa malapit na pakikipag-isa kay KRISTONG Ipinako sa Krus, na may paglalayong makiisa nang lubos sa gawang mapanligtas.

Ang kaniyang espiritwal na direktor ay naintindihan na ito ay hindi lamang pansariling daan para sa kaniya, ngunit isang kaloob, isang grasya na ibinigay sa buong Simbahan. Isang grupo ng mga mananampalataya ang nabuo pati na grupo ng mga pari at mga seminaristang may debosyon sa mga Anghel.

Sa taong 1950, ang Obispo ng Innsbruck, Dr. Paulus Rusch, ay inaprubahan ang isang teksto ng pagtatalaga sa mga banal na Anghel at isa pang teksto ng pagtatalaga sa Anghel na Tagatanod. Mula noon, ang Obispo ay nanatiling malapit sa samahan. Siya noon ang nagbibigay ng pahintulot para sa pagpapalaganap ng mga liham-espiritwal na isinulat ni Ginang Bitterlich para sa mga kasapi ng samahan na lalo at lalo pang dumami.

Learn more

Ang Opus Angelorum

Ang OA ay isa ng publikong samahan ng Simbahang Katolika, na legal na kinikilala ayon sa batas ng Simbahan 313 at nagpapalaganap sa ngalan ng Simbahan ang doktrina at debosyon sa mga Banal na Anghel. Ang mga tuntunin nito ay inaprubahan ng Santa Sede sang-ayon sa Derecho Canonico 314.

Sang- ayon sa Derecho Canonico 677 § 2 ang OA ay ipinag-isa sa Order of Canons Regular of the Holy Cross (sa maikli: Order of the Holy Cross), ay pinamamahalaan ng Orden na ito sa ilalim ng kondisyon ng Derecho Canonico 303 at nakikiisa dito sa lahat ng mga apostolado nito.

Learn more
about image

Paano Maging Kasapi ng Opus Angelorum at Magtalaga ng Iyong Sarili sa Anghel na Tagatanod?

Know more

Our Presence in the Philippines

Upon invitation of some Filipino lay people, the Order came to the Philippines in 1991, and a house was established in San Marcelino, Zambales, Philippines, Diocese of Iba, with the permission of the then bishop of Iba, Most Rev. Bishop Deogracias Iñiguez.

After the Pinatubo eruption, the house was transferred to Candelaria, Zambales, where the Order placed its house under the patronage of St. Raphael Archangel: "St. Raphael's Priory".

about image

Ang Opus Angelorum

Ang OA ay isa ng publikong samahan ng Simbahang Katolika, na legal na kinikilala ayon sa batas ng Simbahan 313 at nagpapalaganap sa ngalan ng Simbahan ang doktrina at debosyon sa mga Banal na Anghel. Ang mga tuntunin nito ay inaprubahan ng Santa Sede sang-ayon sa Derecho Canonico 314.

Sang- ayon sa Derecho Canonico 677 § 2 ang OA ay ipinag-isa sa Order of Canons Regular of the Holy Cross (sa maikli: Order of the Holy Cross), ay pinamamahalaan ng Orden na ito sa ilalim ng kondisyon ng Derecho Canonico 303 at nakikiisa dito sa lahat ng mga apostolado nito.

Learn more