Sinasamahan at tinutulungan ng mga banal na anghel hindi lamang ang Simbahan at sangkatauhan bilang pangkalahatan, ngunit ang bawat tao rin ...

about image

Ang mga Banal na Anghel na Tagatanod

Sinasamahan at tinutulungan ng mga banal na anghel hindi lamang ang Simbahan at sangkatauhan bilang pangkalahatan, ngunit ang bawat tao rin.

“Mula sa pagkabata hanggang sa pagkamatay, ang buhay ng tao ay naliligiran ng kanilang pangangalaga at tulong. ‘Ang bawat binyagan ay may Anghel na tagatanod na nag-aalaga at nag-iingat sa kanya,’ (Basil, Eun 3, 1) Mula sa lupa, ang buhay ng cristiano ay nakikinabang sa katipunang maluwalhati ng mga anghel at ng mga taong nakaanib sa DIYOS sa langit” (Kat. 336).